VR project

VR Design

Hoe kan je op een duurzame wijze kennis delen over zeldzame plaats delicten?

Het is moeilijk om hele zeldzame plaats delicten na te bootsen om in te werken en aan anderen te laten zien. Je kan hier namelijk nooit op voorbereiden en je hebt de ruimte niet beschikbaar. Daarom aan ons de opdracht tijdens de minor om met VR een manier te vinden om kennis over zeldzame plaats delicten over te dragen. 

De applicatie heb ik samen met met 4 andere studenten gemaakt voor de forensische afdeling van de Politie. Om kennis over te dragen willen wij in beeld brengen hoe een FO’er denkt en handelt. Ook heeft de afdeling forensisch onderzoek een technisch visueel team die 3D scans van de plaats delicten maakt. Hier zien wij heel veel potentie in. 

Design process
concepting
creating
testing

Concept

PD Workspace

Ons concept is de PD workspace. Door middel van een 3D scan van een plaats delict wordt een VR omgeving gemaakt waar de forensische onderzoekers onderzoek kunnen doen en hun bevindingen in kunnen achterlaten met behulp van handige tools. Doordat meerdere onderzoekers in de workspace werken, wordt er een digitaal VR dossier gemaakt.

Impact
Met de PD Workspace kan je als FO’er je werk op de PD voortzetten wanneer je wil. Informatie die wordt opgedaan wordt opgeslagen in de PD workspace database. Zo bouw je samen met je team een VR dossier op. Je leert van elkaars inzichten op diverse plaats delicten. Voor de politie is de PD workspace heel handig, want je maakt een visueel dossier 
 

en heb alle informatie uit de database bij de hand op een plek. De PD workspace kan doorontwikkeld worden voor trainingsdoeleinde door 3D objecten toe te voegen en een training scene op te richten in de workspace. Zo is dit concept future proof en kan het voor meerdere doeleinde worden gebruikt. 

Interaction design

Controllers

Hiernaast zijn de interacties op de controllers weergegeven. De linker controller is voor het navigeren door de tool interface. Door te navigeren op de trackpad kan je een tool selecteren die je wilt gebruiken. Rechts kan je met de trackpad navigeren door de omgeven met de teleport tool. De trigger en grijp buttons gebruik je om met de tools te interacten.

In de wireframe staan de verschillende tools met hun bijhorende interfaces. De wireframe laat zien hoe je de tools kan gebruiken.

controller wireframe
Design Tools
adobe
unity
maya
blender

User interface

Dashboard database

De database tool is een UI scherm waarmee je foto’s uit de database kan halen. Door middel van de laserpointer kan je navigeren door de database en foto’s eruit halen d.m.v. drag and drop. Dit bleek uit user tests het meest intuïtief.

database dashboard

User interface

Tool interface

Met de trackpad kan je navigeren door de tool interface. Door visuele en haptische feedback is er een fijne usability waarbij de gebruiker makkelijk door de tool interface kan navigeren. 

Contact

Neem contact met mij op via mail en LinkedIn en volg mij op Behance.